Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK FOR Gedved Auto
1. Indledning
Denne politik beskriver, hvordan vi anvender og beskytter persondata. Denne politik har til formål at opfylde kravene i Persondataforordningen, herunder særligt art. 13
Kristian Refvik er ansvarlig for opdatering og kontrol af politikken.
Hvor der i politikken henvises til lovartikler refererer dette til Persondataforordningen, og hvor der er tale om paragraf-henvisninger, sker dette til Persondataloven.
2. Generelt om behandling af persondata
Enhver behandling af persondata i vores virksomhed sker under henvisning til principperne om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed. Persondata indsamles alene til udtrykkeligt angivne og legitime formål, ligesom vi iagttager princippet om dataminering. Vi tilstræber, at alle oplysninger er korrekte og ajourførte, ligesom principperne om opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed og ikke mindst ansvarlighed er sat i højsædet.
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata og denne persondatapolitik, er du altid velkommen til at kontakte Bo Hilmar Pedersen, der har det interne overordnede ansvar herfor.
 
3. DATAANSVARLIG
Gedved Auto er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger: 
Gedved Auto
Egebjergvej 49
Cvr. nr. 39938774
Telefonnr.:60175681       
e-mail: kr@kr-autoservice.dk
Website: gedvedauto.dk
 
4. Behandlingsformål; kategorier af oplysninger, der behandles
Formålet med behandling af persondata kan være mangeartede, men følgende eksempler er de mest gængse. Hvis vi undtagelsesvist skal behandle persondata til formål, der er uforenelige med nedenstående, vil du blive orienteret herom. Tilsvarende gælder, såfremt vi indsamler eller behandler persondata fra andre end dig.